Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés: május 2019

I. Általános információk

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése Select Auto SRL ( Székhely: Baia Mare, Plevnei ut 46, Maramures megye, Romania) , mint adatkezelő egyik fő szempontja.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről, a www.selectauto.hu (a továbbiakban: Webhely) használatával összefüggésben.

II. A kezelt személyes adatok kategóriái

II.1. Ha Ön a Webhely ügyfele, a Select Auto feldolgozza az Ön személyes adatait, például vezeték- és vezetéknevet, telefonszámot, e-mail címet, számlázási címet, szállítási címet, a Webhely használatával kapcsolatos adatokat, például viselkedés/preferenciák/szokások a www.selectauto.hu weboldalon, valamint bármely más adatkategória, amelyet Ön közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben, a weboldalon keresztül történő megrendelés során vagy bármilyen más módon megad az Oldal használatából.

Ha Facebook- vagy Google-fiókjával hoz létre felhasználói fiókot a Webhelyen, az Automatikus funkció a megfelelő alkalmazások által megjelenített következő nyilvános profiladatokat dolgozza fel: felhasználónév, e-mail cím.

Ha úgy dönt, hogy csak a Weboldalon elérhető termék megrendelésének befejezése előtt hozza létre felhasználói fiókját, a rendszer lekéri az Ön e-mail címét, és automatikusan létrejön egy fiók. Ha nem fejezi be a rendelést, az e-mail címet és egyéb megadott adatokat a Select Auto nem tárolja, és a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

II.2. Ha Ön az oldal látogatója, a Select Auto feldolgozza az Ön által közvetlenül a webhely használatával összefüggésben megadott személyes adatait, például a kapcsolatfelvétel/kérdések/panasz részben megadott adatokat, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk ezen a módon.

III  A feldolgozás céljai és okai

III.1. Ha Ön a Webhely ügyfele, a Select Auto az alábbiak szerint dolgozza fel személyes adatait:

· az Ön és a Select Auto közötti szerződéses jogviszony lebonyolításáért, illetve a Weboldalon leadott rendelés átvételéért, érvényesítéséért, elküldéséért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért stb.

Alap: Adatainak ilyen célú kezelése az Ön és a Select Auto között létrejött, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződésen alapul. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása azt eredményezheti, hogy lehetetlenné válik az Ön és a Select Auto közötti szerződéses kapcsolat folytatása.

· a Select Auto-ra háruló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben, ideértve az adóügyi, valamint az archiválási kötelezettségeket is.

Alap: Adatainak e célból történő kezelése jogi kötelezettségek alapján szükséges. E célból adatainak megadása szükséges. Az adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy a Select Auto nem tud eleget tenni jogi kötelezettségeinek, és ezért nem tud szolgáltatásokat kínálni Önnek a Webhelyen keresztül.

· marketingtevékenységre, illetve a Select Auto által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikációs eszközökkel (e-mail, sms) útján történő továbbítására az Oldalon keresztül.

Alap: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Hozzájárulását az adatok ilyen célú kezeléséhez úgy tudja kifejezni, hogy bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet a fiók létrehozásakor, vagy a fiók létrehozása után a Fiókinformációk részben. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget. Ezenkívül leiratkozhat a Fiókinformációk szakaszban.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

· különböző elemzések elvégzése, a Weboldal működéséről szóló beszámoló, fogyasztói preferenciaprofilok készítése céljából, elsősorban a Weboldalon kínált élmény javítása érdekében.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő kezelése a Select Auto azon jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az Ügyfélélményt az Oldalon. Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára.

III.2. Ha Ön az oldal látogatója, a Select Auto a következőképpen kezeli személyes adatait:

· marketingtevékenységre, illetve a Select Auto által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikációs eszközökkel (e-mail, sms) útján történő továbbítására az Oldalon keresztül.

Alap: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Az adatok ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását az Oldalon elérhető hírlevél feliratkozási űrlap megfelelő négyzetének kitöltésével és bejelölésével tudja kifejezni. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

·  panaszok megoldására és a forgalom figyelemmel kísérésére, valamint az oldallal kapcsolatos élmény javítására.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő kezelése a Select Auto jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa a Webhely megfelelő működését, valamint hogy tartósan javítsa az Oldal látogatóinak élményét, beleértve a különféle észrevételek, kérdések vagy panaszok megoldását.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára.

IV. Az időtartam, ameddig az Ön adatait feldolgozzuk

Alapelvként a Select Auto addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg az szükséges a fent említett adatkezelési célok eléréséhez.

Ha Ön ügyfél, adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, majd azt követően a Select Auto felelősségi körébe tartozó jogi kötelezettségek szerint kezeljük (pl. olyan pénzügyi és számviteli bizonylatok esetében, amelyek megőrzése törvényben meghatározott időszak annak a pénzügyi évnek a végétől számítva 10 év, amelyben elkészítették).

Ha Ön vásárló, és kifejezi felhasználói fiókja törlésének lehetőségét, a Fiókom adatai részben található Fiók törlése gomb megnyomásával az Automatikus beállítás ezt a műveletet úgy értelmezi, mint az Ön lehetőségét, hogy leiratkozzon azokról a kereskedelmi közleményekről, amelyeken keresztül megőrizzük Önt frissített az oldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról.

Ebben a tekintetben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, többé nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és/vagy SMS-eket. Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókja törlésével személyes adatai nem törlődnek automatikusan. Ha azt szeretné, hogy személyes adatainak kezelését leállítsák, vagy az adatokat törölni kívánja, az alábbi VII. pontban részletezett jogait érvényesítheti.

Ha kéri a fiók törlését, de azon a fiókon legalább egy aktív rendelés van, a fiók törlésére irányuló kérelmet csak a termékek kiszállítása és az utolsó aktív rendelés teljesítése után tudjuk rögzíteni.

Ha visszavonja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Select Auto leállítja személyes adatainak e célból történő feldolgozását, de ez nem érinti a Select Auto által a visszavonás előtt kiadott hozzájárulása alapján végzett adatkezelést.

V. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A feldolgozási célok teljesítése érdekében a Select Auto kiadhatja az Ön adatait partnereknek, harmadik feleknek vagy olyan entitásoknak, amelyek támogatják a Select Auto tevékenységét az Oldalon keresztül (például futárcégek, informatikai szolgáltatók), vagy központi nyilvánosság számára, hatóságok /helyiség, a következő példaként felsorolt esetekben:

· az Oldal adminisztrációjához;

· olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyek számára nyeremények vagy egyéb kedvezmények odaítéléséhez, amelyeket a Select Auto által az Oldalon keresztül szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként szereztek meg;

· az Oldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartásáért, és fejlesztéséért;

· adatelemzésre, tesztelésre, a felhasználási és tevékenységi trendek kutatására és nyomon követésére, biztonsági funkciók fejlesztésére és felhasználói hitelesítésre;

· kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal;

VI. Személyes adatok továbbítása

A Select Auto részére megadott személyes adatok Románián kívülre, de csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók

VII. Az Ön jogai

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételekkel Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

· információhoz való jog, illetve a Select Auto által végzett feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletek megszerzésének joga, a jelen dokumentumban leírtak szerint;

· az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a Select Auto-tól a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos visszaigazolás megszerzéséhez való jog, valamint az adatkezelési tevékenységek részletei, például az adatok kezelésének módja, az adatkezelés célja, a címzettek vagy az adatcímzettek kategóriái stb.;

· az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a Select Auto-tól a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos visszaigazolás megszerzéséhez való jog, valamint az adatkezelési tevékenységek részletei, például az adatok kezelésének módja, az adatkezelés célja, a címzettek vagy az adatcímzettek kategóriái stb.;

· a pontatlan/indokolatlan személyes adatok helyesbítéséhez, illetve a Select Auto által indokolt késedelem nélküli helyesbítéshez, illetve a hiányos adatok kiegészítéséhez; A helyesbítésről/kiegészítésről minden címzettet értesítünk, akinek az adatot elküldtük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel

· az adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog ("az elfelejtéshez való jog"), ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

· már nem szükségesek azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekből gyűjtötték vagy feldolgozták őket;

· ha a hozzájárulást visszavonják és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és ennek nincs jogos indoka;

· ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

· ha törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell;

· személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtöttek az uniós jog vagy az üzemeltetőre vonatkozó belső jog szerint.

Előfordulhat, hogy az adattörlési kérelmet követően a Select Auto ezeket az adatokat anonimizálja (ezzel megfosztja személyes jellegétől), és e feltételek mellett folytatja a statisztikai célú feldolgozását;

· az adatkezelés korlátozásának joga, amennyiben:

· a személy vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;

· az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, helyette felhasználásuk korlátozását kéri;

· az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett kéri azokat jogának megalapozásához, gyakorlásához vagy bíróság előtti védelméhez; vagy

· az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (kivéve a direkt marketing célját), arra az időtartamra, amelyen belül megvizsgálják, hogy az üzemeltető törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.

· az adathordozhatósághoz való jog, nevezetesen (i) a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő kézhezvételéhez való jog. Valamint (ii) joga van arra, hogy ezeket az adatokat a Select Auto továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;

· a tiltakozás joga – az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az alább megjelölt kérelem benyújtásával lehet kifejezni;

· bármikor, az érintett helyzetével kapcsolatos okokból, hogy a rá vonatkozó adatokat a Select Auto jogos érdeke vagy közérdek alapján kezeljék, kivéve az eseteket ahol a Select Auto bizonyítani tudja, hogy olyan jogos és kényszerítő okok állnak rendelkezésére, amelyek igazolják az adatkezelést, és amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy a cél valamely jog bíróság előtti megállapítása, gyakorlása vagy védelme;

· bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat direkt marketing célból kezeljék.

· az automatizált egyedi döntés hatályának mellőzéséhez való jog, azaz az a jog, hogy ne legyenek olyan, kizárólag automatizált adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilok létrehozását is – alapján meghozott döntések alanyai, amelyek az érintettet érintő joghatásokat váltanak ki, vagy jelentős mértékben érintik őt hasonló módon;

· jogosult a Személyes Adatok Feldolgozói Nemzeti Felügyeletéhez vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, amennyiben azt szükségesnek tartja.

A személyes adatok kezelésével és a fent említett jogainak gyakorlásával kapcsolatos további kérdései esetén kérjük, forduljon a eladas@selectauto.hu e-mail címre.

Ez a weboldal cookie-kat használ. Ha többet szeretne megtudni a lapok használatáról, tervezze meg és nyissa meg ezt a hivatkozást.